Vážený návštevník,

vítame Vás srdečne na našej web stránke. Naša cestovná agentúra Slovia sa špecializuje na poznávacie cesty po Slovensku. Snažíme sa svojou činnosťou prispieť k objavovaniu našej krajiny aj pre domácich hostí. Spolupracujeme predovšetkým s nemecky hovoriacimi návštevníkmi, pretože pre nich dáva naša vlasť veľa odpovedí na otázky z ich vlastnej histórie. Prví nemeckí osadníci prišli na naše územie už v polovici 13. storočia a zanechali tu hlbokú stopu. Dôvodom ich príchodu bolo pozvanie od vtedajšieho uhorského kráľa Bélu IV. osídliť spustošenú krajinu po útokoch starých Mongolov. Mnoho našich miest bolo založených, alebo ďalej rozvíjaných Nemcami. Len obdobie komunistickej vlády v našej krajine prerušilo túto historickú časovú líniu. Pokúšame sa na ňu nadviazať a predstaviť históriu i súčasnosť našej krajiny aj z tohto pohľadu.

Aj s Rakúšanmi sme mali veľa spoločné. Všetci kráľovskí panovníci po veľkej porážke od Turkov pri Moháči v roku 1526 boli z rodu Habsburg a všetci boli od roku 1563 vo vtedajšom hlavnom meste Pressburg, resp. Pozsony, dnes Bratislava, korunovaní za uhorských kráľov. Do roku 1918 bolo územie dnešného Slovenska súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie a nazývalo sa Horné Uhorsko.

Ponúkame cesty vo väčšom rozsahu, dajú sa však po obsahovej stránke prispôsobiť prianiu zákazníka.

Pozývame Vás spoznávať našu vlasť a dozvedieť sa o nej niečo nové. Slovensko má čo ponúknuť, my vieme, čo Vás bude zaujímať.

Objavujte Slovensko s cestovnou agentúrou Slovia!